Styret

Styret i Nordslettveien velforening består av

Leder

Jeanette Rødsjø
Nordslettveien 85
Tlf: 45863352
E-post: leder@nordslettveien.no


Kasserer

Christer Nævdal
Nordslettveien 77
Tlf: 916 11 869
E-post: kasserer@nordslettveien.no


Garasjeansvarlig

Øystein Aarflot
Nordslettveien 121
Tlf: 97083614
E-post: garasjeansvarlig@nordslettveien.no


Sekretær

Steinar Skjetne
Nordslettveien 337
Tlf: 95089503
E-post: sekretar@nordslettveien.no


Styremedlem

Timo Laru
Nordslettveien 159
Tlf: 45196370
E-post: styremedlem@nordslettveien.no


Vara

Anders Kringstad
Nordslettveien 109
Tlf: 93282137
E-post: vara@nordslettveien.no