Om velforeningen

Nordslettveien velforening ble etablert i 1981 som et sameie for forvalte det arealet som ble til overs da rekkehuseiendommene ble skilt ut fra gårds- og bruksnummer 92/167. Det er obligatorisk medlemskap i velforeningen for alle eiendomer som er, eller blir, skilt ut fra dette gårds- og bruksnummeret. Noen år etter opprettelsen av velforeningen ble også eneboligene i nr 143-165 innlemmet som medlemmer.

Velforeningens viktigste oppgaver er å drifte felles garasjeanlegg, vedlikeholde internveier, parkeringsplasser, lekeplasser og annet fellesareal.

I dag har velforeningen i overkant av 200 husstander som medlemer, bestående av rekkehus, eneboliger og utseksjonerte utleiesokler.

Den daglige driften av velforeningen er håndtert av styret. Årsmøtet er velforeningens høyeste organ. Dette avholdes på våren.

Fakturaadresse:
Nordslettveien velforening
c/o Tobb Fakturamottak
PB 4393 Vika
8608 Mo i Rana