Avfall

Avfallshåndteringen i området er en avtale mellom hver enkelt husstand og Trondheim Kommune. 

Velforeningen kan dekke utgifter til materialer ved oppgradering eller utvidelse av søppelskur, men jobben må utføres på dugnad.

De fleste av husstandene deler søppelkasser med f.eks. resten av rekka. Å sørge for at kassene har tilstrekkelig kapasitet og at søppelskuret er vedlikeholdt er da rekka sitt ansvar i fellesskap. Endring i kapasitet må avtales direkte med Trondheim Renholdsverk.

Kostnader til renovasjon betales som en del av de kommunale avgiftene og går ikke via velforeningen. Prisen avhenger av hvor mange liter man har tilgjengelig.

Vedlikehold av søppelskur må besørges av dem som benytter søppelkassene i skuret. Ved behov for oppgraderinger eller utvidelser kan velforeningen dekke materialkostnadene. Da må det først sendes et kostnadsoverslag til styret for godkjenning. Du må selv legge ut for materialene. Ta vare på kvitteringene og du får refundert utleggene i etterkant.