På våre websider finner du nyttig informasjon for deg som medlem, lenker til relevante eksterne og publiseringer fra Velforeningen.

I Forumet vil du finne løpende informasjon fra styret og andre beboere

Til å begynne med er disse sidene relativt sparsomme mens vi løfter over innhold fra tidligere sider. Det kan derfor være at noe savnes akkurat nå.

Trivselsregler for fellesområdene våre:

Fellesområdene er fritt tilgjengelig for alle mellom klokken 0900 og 2200 på hverdager. Fredag, lørdag og søndag fra 0900 til 2100. Ballspill og støyende aktivitet skal ikke forekomme utenom disse tidene. Ved brudd på reglene vil Velforeningen dessverre se seg nødt til å fjerne elementer som bidrar til støy.

Årsmøte 2024

Til behandling er bl.a. årsregnskap for 2023 og valg av styre. Følgende styremedlemmer på valg:

  • Leder
  • Økonomiansvarlig
  • Sekretær
  • Varamedlem
  • Alle valg for 2 år

Økonomiansvarlig, sekretær og varamedlem har sagt seg villig til gjenvalg.

Nåværende styreleder har imidlertid flyttet fra Nordslettvegen og tar ikke gjenvalg. Det må mao velges ny styreleder. Det er pr 15. mars ingen som har sagt seg villig til dette vervet. Vi risikerer at vi etter årsmøtet den 15. april ikke har styreleder. Hvis noen er interessert eller kjenner noen som kan være interessert bes de kontakte valgkomiteen ved Randi Brøndbo, tlf 930 21 829. Styrehonorar for leder var kr 40.000 for 2023/2024. Det forventes noe økning fom 2024/2025

Nærmere info om årsmøtet og øvrige saker til behandling kommer i mars/april