På våre websider finner du nyttig informasjon for deg som medlem, lenker til relevante eksterne og publiseringer fra Velforeningen.

I Forumet vil du finne løpende informasjon fra styret og andre beboere

Til å begynne med er disse sidene relativt sparsomme mens vi løfter over innhold fra tidligere sider. Det kan derfor være at noe savnes akkurat nå.

Trivselsregler for fellesområdene våre:

Fellesområdene er fritt tilgjengelig for alle mellom klokken 0900 og 2200 på hverdager. Fredag, lørdag og søndag fra 0900 til 2100. Ballspill og støyende aktivitet skal ikke forekomme utenom disse tidene. Ved brudd på reglene vil Velforeningen dessverre se seg nødt til å fjerne elementer som bidrar til støy.

Ny løsning avfallshåndtering fom 2024

På årsmøte den 15. april 2024 ble det vedtatt at det etableres ny løsning for avfallshåndtering med nedgravde containere for beboerne tilhørende Nordslettveien Velforening . I den forbindelse tas det opp lån med 3,0 mill, ref årsmøteprotokoll. Sparebank1 SMN har gitt tilsagn om lån som skal nedbetales over 5 år, det medfører at velforeningskontingenten øker med kr 320, fra kr 575 til kr 895 fra ca sensommeren 2024. Ny løsning medfører litt redusert avgift til Trondheim Renholdsverk. Styret jobber videre med dette, bl.a. en tidsplan fra entreprenør for oppstart av graving til containere. Se forøvrig innkalling til årsmøte samt årsmøteprotokoll for nærmere orientering.