Garasjereglement

Følgende garasjereglement ble vedtatt av årsmøtet 20. mars 2013 og alle beboere er forpliktet til å følge det.

  • Hver enkelt parkeringsplass er oppmerket med en midtre grense og en fremre grense 5,30 meter fra bakvegg. Parkering og lagring må skje slik at bilen ikke kommer utenfor oppmerket grense.
  • Plassen skal brukes til parkering, ikke som lagerbod.
  • Garasjene skal kun benyttes til parkering av registrerte kjøretøy. Unntak må søkes til styret.
  • Oppbevaring i garasjene må skje på en slik måte at garasjen lett kan tømmes for spyling og vedlikehold.    
  • Det skal ikke under noen omstendighet oppbevares gass til for eksempel grill eller skibrenner i garasjene.
  • Garasjene skal kun benyttes til enkelt vedlikehold av kjøretøy.
  • Det skal være fri adkomst til vann- og avløpsrør. Det skal ikke henges eller monteres noe i rørene.