Fellesområder

Forvaltning og vedlikehold av fellesområder

Det er vi beboere som i fellesskap må sørge for at fellesarealene blir vedlikeholdt. Noe av det større arbeidet, slik som brøyting av internveier, er satt bort til Gjervan, men det er fortsatt mye vi som beboere må løse på dugnad med egeninnsats.

Fellesområdet er delt fordelt mellom rekkene i henhold til planen nedenfor. Det er rekkene selv som avgjør hvordan arbeidet på sin rekkes ansvarsområde fordeles. Styret oppfordrer beboerne i hver enkelt rekke til å snakke sammen og bli enige om en praksis som passer for din rekke.

Det er hver rekkes ansvar at all plen innen for sitt ansvarsområde blir klippet regelmessig, og at busker og trær blir vedlikeholdt.

Vi ber om at de rekkene som har en lekeplass innenfor sitt ansvarsområde tar et ansvar for at det blir utført enkelt vedlikehold, som f.eks. maling, av lekeapparater. Velforeningen dekker utgifter til maling o.l. Dersom det er behov for mer omfattende vedlikehold ber vi om at dette meldes til styret. 

Det finnes gressklippere, kantklipper, mosefjerner m.m. i fellesboden i garasjen under Nordslettvegen 9. Kontakt en av styremedlemmene eller «vaktmester» for å låne nøkkel.

Høyreklikk på kartet for å laste ned bildet.

Generelle ordensregler for fellesområdene

Nordslettveien har flere store fellesområder som lekeplasser, gressbane, aktivitetsområde/grusplass, gapahuk, griller, basketkurv, fotballmål, isbane med hockeymål (når vinteren tillater det).

Trivselsregler for fellesområdene:

Fellesområdene er fritt tilgjengelig for alle mellom klokken 0900 og 2200 på hverdager. Fredag, lørdag og søndag fra 0900 til 2100. Ballspill og støyende aktivitet skal ikke forekomme utenom disse tidene. Ved brudd på reglene vil Velforeningen dessverre se seg nødt til å fjerne elementer som bidrar til støy.