Bil og parkering

Velforeningen eier 7 parkeringsplasser og 10 parkeringsgarasjer. Uteparkeringen kan benyttes av beboere og besøkende. Alle rekkehusene disponerer én parkeringsplass hver i garasje. I tillegg finnes det 41 ekstraplasser til leie i garasjene. Det er opparbeidet tilhengerparkering på grusbanen.

Faste parkeringsplasser

Hver enkelt rekkehusenhet har rett til å disponere én parkeringsplass i garasjekjeller. For dette betales det en leie som dekker strøm, oppvarming og vedlikehold av garasjene. Leien faktureres halvårlig sammen med velforeningskontingenten.

For at styret skal kunne ha oversikt over hvem som disponerer hvilke plasser er det ikke tillatt med interne bytter av plasser.

Utseksjonerte sokler og eneboliger tilknyttet velforeningen disponerer ikke faste plasser i garasjene.

Det skal ikke foretas service på bil eller MC inne i garasjene som gjør at det søles olje, bensin eller annen brennbar væske.

Ekstraplasser

Det finnes totalt 41 ekstra parkeringsplasser for bil og 1 plass for 2 MC til leie i garasjekjellerne. Alle disse er utleid, men det er mulig å sette seg på venteliste ved å kontakte garasjeansvarlig.

Ekstraplassene kan kun benyttes registrerte kjøretøy. Dvs. at det er ikke anledning til å leie ekstraplass for å oppbevare avskiltede biler, tilhengere og lignende.

Utendørs parkering

De utendørs parkeringsplassene i velforeningens område kan benyttes av beboere og besøkende. Til tider er det dessverre fullt på disse plassene og vi oppfordrer derfor alle medlemmer om å benytte den faste parkeringsplassen i garasjen i stedet for å la bilen stå ute.

Det er ikke tillatt å parkere uregistrerte kjøretøy eller tilhengere over lengre tid på uteparkeringen. Se forøvrig Parkeringsreglement.

MC-parkering

Det er laget en MC-parkering mellom nr 51 og 53 i A-feltet. 

Parkering på egen eiendom

I rekkehusfeltet er det i utgangspunktet ikke tillatt å parkere utenfor sin egen inngang. En av grunnene til dette er at vi ønsker å begrense kjøringen på internveiene i størst mulig grad.

Tilhengerparkering

Det er tillatt å parkere tilhengere i den østre enden av grusbanen. Hengere parkeres på eget ansvar og styret anbefaler derfor å benytte hengerlås.

Kjøring på internveiene

Kjøring på internveiene er i utgangspunktet forbudt, men nødvendig tilbringertjeneste er tillatt. Kjøring på internveiene skal foregå i gangfart. Veiene går tett inntil lekeplasser hvor barn leker.

Fjernåpner til bom

Velforeningen har fjernåpnere til bommene i feltet, men disse tildeles kun til personer med spesielle behov. For å få fjernåpner må det sendes søknad til styret med dokumentasjon på behov.