Takstein

Takene i rekkehusbebyggelsen er en viktig del av det visuelle inntrykket i området og det vil være uheldig dersom det blir variasjon i utseendet på takene.

Velforeningens vedtekter § 7.4 lyder som følger (vedtatt på ordinært årsmøte 2017):

«Ved bytte av tak i rekkehusbebyggelsen skal det benyttes den type takstein som til enhver tid er fastsatt av styret. Det skal velges en type som er mest mulig lik den opprinnelige.»
 
Styret har besluttet at følgende takstein skal benyttes (styremøte 20. november 2017):
Benders Palema overflatebehandlet, 2-krum. Benderit farge svart. EAN-nr. 7340018109818.