Vaktmester

Velforeningen har en avtale med Kjell Amundsen om å utføre enkle vaktmestertjenester. Dette omfatter vedlikehold av gressklippere og annet fellesutstyr, skifte av lysrør i garasjer med mer.

Dersom du det er problemer med noe av fellesutstyret, det er tomt for bensin til klipperne, det har gått lysrør i garasjen eller er problemer med noen av bommene ber vi om at du kontakter Kjell direkte.

Kjell Amundsen
Nordslettveien 13
911 12 681