Parkeringsreglement

Følgende reglement ble vedtatt av årsmøtet 20. mars 2013 og alle beboere er forpliktet til å følge det.

I Nordslettveien er det offentlig regulert parkeringssone med generelt forbud mot parkering. Parkeringssonen omfatter også internveiene.

Parkering er kun tillatt på anviste merkede plasser.

All ferdsel med motorvogn på internveier er i utgangspunktet forbudt. Unntak gjelder for helt nødvendig tilbringertjeneste til boliger. Kjøretøy kan lovlig hensettes den tid det tar å laste av og på varer, samt eventuelt å hjelpe personer inn og ut av boliger. Parkering mens rengjøring av kjøretøy pågår er tillatt.

Bileiere med garasjeplass må konsekvent bruke disse for å frigjøre plass til sokkelbeboere og besøkende.

Merkede parkeringsplasser skal benyttes til registrerte kjøretøy. Tilhengere skal parkeres på tilhengerparkering på grusbanen.

Motorsykler og mopeder skal i størst mulig grad parkeres på egne MC-parkeringsplasser.

Kjøretøy uten registreringskjennemerker vil bli tauet bort av Trondheim Parkering.