Utklipp fra Direktoratet for byggkvalitet, Plan- og bygningsloven

Velforeningen kan ikke ta ansvar for eventuelle endringer i veiledningen. Velforeningen alle å lese gjennom veiledningen i fulltekst før de utfører endringer.

Utklipp fra:

https://dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/

http://www.be.no/beweb/regler/2010InfoSoknad.html#Skiftetakogvinduer

Forutsetning

Når et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, betyr det at tiltaket er unntatt fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven.


Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må tiltakene tilfredsstille lovens materielle krav. Det vil blant annet si at tiltaket må ligge minimum 1,0 meter fra nabogrensen og ikke plasseres til hinder for sikt langs veien. Kommunen kan imidlertid godkjenne nærmere plassering enn 1 meter fra nabogrensen.

Skifte tak og vinduer

Skal du skifte ut det gamle taket på huset eller hytta, kan du gjøre dette uten å søke om tillatelse fra kommunen så lenge du ikke endrer husets eksteriørmessige karakter og omleggingen ikke får konsekvenser for takkonstruksjonens bæreevne. Det nye taket må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen. Det har i utgangspunktet ingen betydning om du bruker takstein, takplater, takpapp eller annet, eventuelt bytter fra en type tak til en annen. Valget er ditt.


Dersom du ønsker å sette inn et eller flere takvinduer, er dette også i utgangspunktet unntatt søknadsplikt. Husk imidlertid at det å ta i bruk et uinnredet loft til beboelse er søknadspliktig. Det kan også tenkes at innsetting av takvindu vil bryte så mye med byggets utseende og karakter at det bør søkes om tillatelse til innsettingen. Eksempelvis skal det normalt mindre til for å bryte med byggets utseende og karakter når man ønsker å sette inn takvindu på et gammelt hus i sveitserstil, enn en nyere bolig fra for eksempel 1980-tallet.


Hvis du ønsker å skifte ut vinduene dine, kan du bytte til tilsvarende vinduer uten å søke om tillatelse fra kommunen. Dersom det er byttet vinduer i bygget tidligere, kan du også bytte tilbake til slike vinduer som tidligere har vært benyttet. Dette anses ikke å endre husets eksteriørmessige karakter. Du kan også bytte til andre vinduer, men disse må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Dersom du derimot ønsker å bytte til vinduer som bryter med husets karakter og utseende, vil utskiftingen kunne være søknadspliktig.


Ønsker du å flytte vinduer eller sette inn nye i tillegg til de eksisterende, kan du også gjøre dette, så lenge det ikke bryter med byggets utseende og karakter.


Er du usikker på om det du ønsker å gjøre bryter med byggets utseende og karakter, kan du ta kontakt med kommuen. De vil kunne hjelpe deg med å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Små ting inne: Ikke-bærende vegg

Du kan fritt flytte rundt på lettveggene i huset ditt, dersom dette ikke medfører endringer på våtrom. Våtromsarbeider som griper inn i fuktskiller, for eksempel membran, er søknadspliktige. Det er også søknadspliktig å ta i bruk boder, garasjer og lignende til soverom, stue og andre andre typer rom som er ment for varig opphold.


Du kan installere, endre og reparere enkle installasjoner i huset ditt, leiligheten din eller på hytta di, uten å søke kommunen. Dette kan for eksempel være utskifting eller installering av dusjkabinett, kjøkkenventilator eller enkel varmepumpe.


Bor du blokk, tomannsbolig eller lignende, må du ikke gjennomføre inngrep utover det å skru inn en skrue eller spikre inn en spiker i skillet mot naboen, verken i vegger, tak eller gulv. Slike inngrep vil kunne påvirke faren for brannsmitte og lydgjennomtrengning.