Skadedyr

Avtale med Rentokil Initial

Nordslettveien velforening har avtale med Rentokil Initial om bekjempelse av skadedyr.

Åtestasjoner er satt ut flere steder i området. Rentokil Initial har ansvar for disse.

Vi har også avtale om hjemmebesøk.

Ta direkte kontakt med Rentokil Initial hvis behov:

Kontaktperson:

Odd Kristian Bjørvik

Tlf: 940 15 166

E-post: odd-kristian.bjorvik@rentokil-initial.com