Hustypene

Nordslettveien Velforening består av en mengde ulike typer boenheter. Disse er kort oppsummert:
Rekkehus med kjeller
Rekkehus med sokkel
Rekkehus uten kjeller
Eneboliger