Styret

Styret i Nordslettveien velforening består av

Leder

Janita M. Bakeng
Nordslettveien 193
Tlf: 928 60 083
E-post: leder@nordslettveien.no

Kasserer

Christer Nævdal
Nordslettveien 77
Tlf: 916 11 869
E-post: kasserer@nordslettveien.no

Garasjeansvarlig

John Olav Valsø
Nordslettveien 89
Tlf: 452 57 228
E-post: garasjeansvarlig@nordslettveien.no

Sekretær

Randi Marie Brøndbo
Nordslettveien 275
E-post: sekretar@nordslettveien.no

Styremedlem

Monica Aasnes
Nordslettveien143
Tlf: 992 93 317
E-post: styremedlem@nordslettveien.no

Vara

Kirsten Westgård
Nordslettveien 48
Tlf: 915 75 483
E-post: vara@nordslettveien.no