Styret

Styret i Nordslettveien velforening består av

Leder

Jeanette Rødsjø
Nordslettveien 85
Tlf: 458 63 352
E-post: leder@nordslettveien.no

Kasserer

Christer Nævdal
Nordslettveien 77
Tlf: 916 11 869
E-post: kasserer@nordslettveien.no

Garasjeansvarlig

Øystein Andreas Aarflot
Nordslettveien 121
Tlf: 970 83 614
E-post: garasjeansvarlig@nordslettveien.no

Sekretær

Randi Marie Brøndbo
Nordslettveien 275
E-post: sekretar@nordslettveien.no

Styremedlem

Timo Laru
Nordslettveien 
Tlf: 451 96 370
E-post: styremedlem@nordslettveien.no

Vara

Kirsten Westgård
Nordslettveien 48
Tlf: 915 75 483
E-post: vara@nordslettveien.no