Fordeling av fellesområder

Det er vi beboere som i fellesskap må sørge for at fellesarealene blir vedlikeholdt. Noe av det større arbeidet, slik som brøyting av internveier, er satt bort til Gjervan, men det er fortsatt mye vi som beboere må løse på dugnad.

Fellesområdet er delt fordelt mellom rekkene i henhold til planen nedenfor. Det er rekkene selv som avgjør hvordan arbeidet på rekkas ansvarsområde fordeles. Styret oppfordrer beboerne i hver enkelt rekke til å snakke sammen og bli enige om en praksis som passer for din rekke.

Det er rekkas ansvar at all plen innen for sitt ansvarsområde blir klippet regelmessig, og at busker og trær blir vedlikeholdt.

Vi ber om at de rekkene som har en lekeplass innenfor sitt ansvarsområde tar et ansvar for at det blir utført enkelt vedlikehold, som f.eks. maling, av lekeapparater. Velforeningen dekker utgifter til maling o.l. Dersom det er behov for mer omfattende vedlikehold ber vi om at dette meldes til styret. 

Det finnes gressklippere, kantklippere, mosefjerner m.m. i fellesboden i garasjen under Nordslettvegen 9. Kontakt en av styremedlemmene eller "vaktmester" for å låne nøkkel.

Klikk på kartet for å laste ned.

Fordeling av fellesområder