Vedlikehold 2015

09.06.2015 av Kristian Lier Selnæs

Når faste utgifter til drift og vedlikehold er trukket i fra har styret ca 300.000kr til disposisjon. Vi har en lang liste over tiltak vi ønsker å gjennomføre, men må prioritere knallhardt.

De tiltakene vi har gjort, eller kommer til å gjøre i år er:

 • Kattenett på alle sandkasser (utført)
 • Drenering av garasje F1
 • Fartsdempere på internveiene
 • Snuplass nedenfor nr 14, slik at internveien kan sperres for gjennomkjøring ved nr 28.
 • Vedlikehold av gressbanen (lufting, såing, gjødsling)
 • Ny arm på bommen ved barnehagen
 • Div. mindre gartnerarbeid (fikse plenskader, såing, gjødsling, sprøyting osv.)

Det står også en del andre tiltak som krever asfaltering på lista. Hvilke av disse som blir gjennomført er litt avhengig av hvilken avtale vi får med asfaltfirma. Disse er:

 • Nye parkeringsplasser i B-feltet. Hvor mange plasser vi får til er litt uklart enda, men det vil sannsynligvis koste såpass mye at det blir vanskelig å få det til i 2015.
 • Kantstein på parkeringsplass ved rundkjøringa
 • Utbedring av asfalt rundt kum utenfor garasje B4/B5.

Det er dessverre mye vi skulle ha gjort, men som sannsynligvis ikke er penger til i år. På ønskelista står blant annet:

 • Permanent oppmerking av parkeringsplassene med termoplast.
 • Lekeapparat/sklie for de minste på lekeplassen ved gressbanen.
 • Tak over trappa ved nr 29.
 • Fjerne trapp og lage gangsti nærmere søppelskur ved nr 219.
 • Kantstein utenfor 54/56.

Dersom du mener noe mangler på lista, eller er uenig i prioriteringen, kan du ta kontakt med en av oss i styret.