Vannlekkasje - dokumentasjon

Nedenfor kan du laste ned kopier av alle fakturaene velforeningen har betalt i forbindelse med vannlekkasjen i 2011. Disse trenger forsikringsselskapet ditt for at du skal kunne få oppgjør for skaden.

Det totale utlegget er på kr 491 070,-. Det betyr at hver av de 44 berørte husstandene må dekke kr 11 161,-.

Hver av de berørte husstandene fikk en faktura på kr 11 161.- sammen med velforeningskontingenten i januar. Hele beløpet skal betales.

Alle skal har fått oppfordring om å melde skaden til sitt forsikringsselskap og forsikringsselskapene utbetaler erstatning direkte til den enkelte beboer. Dersom forsikringsselskapet beregner en avkorting pga rørenes alder må beboerne dekke mellomlegget mellom det fakturerte beløpet og erstatningen fra forsikringsselskapet.

 Brev fra Legalconsult som dokumenterer eierskapet til vann og avløp: Eierskap til vann og avløp - Uttalelse fra advokat Legalconsult.pdf

 

Brev fra styret til de berørte beboerne