Nyhetsbrev november 2015

Storstilt utbygging på Slakthuset

Velforeningen har mottatt nabovarsel fra Slakthuset nederst i Nordslettvegen (Nordslettvegen 3). Utbyggingen er relativt omfattende. Styret har sendt et svar på nabovarslet hvor vi uttrykker bekymring for bl.a. trafikksikkerheten. Vi har også vært i kontakt med Velforeningen Nordslettveien 8. De har sendt et utfyllende svar med flere merknader. Både nabovarslet og styrets svar finner du under menypunktet Dokumenter på nettsiden.

Ingen brannvarsling eller videoovervåking

På det ordinære årsmøtet i år var det framlagt forslag om å montere brannvarslingsanlegg og videoovervåking i fellesgarasjene. Årsmøtet ba styret om å utrede kostnader og muligheter nærmere, og deretter kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Brannvarsling og videoovervåking ble framlagt som to selvstendige saker for ekstraordinært årsmøte 14. oktober. Begge forslagene ble enstemmig avvist av det ekstraordinære årsmøtet.

Fartshumper

På årets årsmøte ble det vedtatt at det skulle anlegges flere fartshumper på internveiene. Styret beklager at det har tatt lang tid å få på plass dette. Asfaltering er bestilt og vi har fortsatt et håp om å få det på plass før snøen kommer. 

Faktura på velforeningskontingent

TOBB vil i løpet av kort tid sende ut faktura for første halvår 2016. Vi oppfordrer alle som enda ikke har inngått eFaktura-avtale eller AvtaleGiro om å gjøre dette ved betaling av fakturaen for januar. Med eFaktura eller AvtaleGiro slipper du fakturagebyr.