Styret informerer

Vis tidligere nyheter
Dato Tittel
24.05.2022 Innkalling til ekstraordinært årsmøte 8.6.2022
20.04.2021 Internett dekket av arbeidsgiver
14.02.2021 Utvikling av arealet ved grusbanen
16.08.2020 Informasjon fra styret - sommer 2020
01.06.2017 Sted for årsmøtet
30.05.2017 Ekstraordinært årsmøte
25.05.2017 Årsmøtet 2017
10.12.2016 Masseutglidning ved nr 175 - 177
30.10.2016 Ikke kortlesere i garasjene
30.10.2016 Leskur ved snuplassen
02.10.2016 Nyhetsbrev oktober 2016
30.08.2016 Status fra arbeidsgruppen
30.06.2016 Ny fordeling vedtatt
07.06.2016 Fordeling av fellesomraader
06.06.2016 Rapport om masseutglidning
09.05.2016 Arbeidsgruppen er i gang
14.04.2016 Innkalling til Årsmøte
08.03.2016 Leskur
12.11.2015 Nyhetsbrev november
29.10.2015 Ingen brann- og innbruddsvarsling