Kart

Området vårt i Nordslettveien er delt inn i seks ulike felt, navngitt med bokstavene A til F. Disse områdene er illustrert i kartet nedenfor.

Feltmarkeringer

For mer detaljerte kart over området vårt anbefaler vi Trondheim kommunes kartsider.

Oversikt over garasjene i området

Garasjeoversikt2


Vann og avløp
Last ned kommunens kart over vann- og avløpsrør i området: NORDSLETTVEGEN kart vann og avløp.pdf.