Ekstraordinært årsmøte

30.05.2017 av Kristian Lier Selnæs

Du har forhåpentligvis mottatt innkalling til ekstraordinært årsmøte i postkassa. Hvis ikke finner du den nedenfor. Der finner du også grunnlagsinformasjonen som har vært sendt ut før allmøtet og forrige årsmøte, samt en presisering fra forslagsstillerne.

Last ned: Innkalling til ekstrordinært årsmøte

Last ned: Bakgrunnmateriale før allmøte

Last ned: Bakgrunnsmateriale før Årsmøtet 2017

I forslaget til sykkelbane ønsker forslagsstillerne å foreslå en liten justering i forhold til de skissene som ble framlagt for årsmøtet 2017. Sløyfen som gikk rundt nr 69 - 75 er fjernet.

 sykkelbane