Nyhetsbrev mai 2011

Årsmøtet er avholdt og vi har nok en gang tatt i et tak sammen på dugnaden for å gjøre uteområdene våre klare for sommeren. Det betyr at velforeningen er godt inne i et nytt driftsår.

Oppmøtet på årsmøtet var relativt godt og det var nok sannsynligvis søppelsaken som trakk flest. Konklusjonen i denne saken var at den må utredes grundigere og presenteres på nytt for neste årsmøte.

Mange av dere har fått med dere at det ble valgt ny leder på årsmøtet. Undertegnede har påtatt seg vervet med ydmykhet, blandet med en god porsjon entusiasme og engasjement.

Velforeningen fungerer på mange områder veldig bra, men det vil alltid være rom for forbedring. Noe som absolutt kan forbedres er kommunikasjonen mellom styret og medlemmene. Dette nyhetsbrevet er ett tiltak i så måte. Målet er at dere skal få slike nyhetsbrev regelmessig, slik at det er mulig for alle å få med seg det som ikke nødvendigvis dokumenteres i styremøtereferatene. Et annet tiltak er en bedre hjemmeside. Vi jobber med saken og håper å ha en ny side på lufta i løpet av høsten. På sikt vil disse nyhetsbrevene komme elektronisk.

Som vanlig gikk styret en runde under dugnaden. Vi fikk mange gode innspill til ting som bør forbedres og Gjervan har notert ei lang liste med tiltak som de skal gi oss priser på. Vi har ikke fått svar enda, men vi kan ikke se bort for at lista inneholder mer enn det er rom for å ta på årets budsjett. Hvis du savner fremdrift på din sak er det bare å ta kontakt så skal vi forsøke å svare på hvordan det ligger an. 

Før dugnaden ble det satt opp et skriv med henstilling om å la bilene stå parkert på fotballbanen til dagen etterpå, slik at vi kunne få merket opp parkeringsplassene. Dette ble dessverre oversett av litt for mange til at det var mulig å gjennomføre oppmerking. I løpet av sommeren kommer vi til å stenge av én og én parkeringsplass slik at vi forhåpentligvis har merket alle før høsten. De plassene som har blitt merket opp for smalt vil bli merket på nytt.

 

På vegne av styret,
Kristian Lier Selnæs
kristian@selnaes.net -  951 35 564