Nyhetsbrev april 2013

Årsmøtet

Årsmøtet for 2012 ble gjennomført uten at de helt store stridstemaene sto på agendaen. Til tross for oppmøte noe under pari ble det flere gode diskusjoner. Alle forslagene til møtet ble vedtatt og det sittende styret ble gjenvalgt. Du kan lese en mer utfyllende beskrivelse av møtet her: Årsmøtet 2012.


Vårdugnad

Årets vårdugnad arrangeres tirsdag 7. mai. Det som skal gjøres er følgende: Garasjer og parkeringsplasser spyles, felles plener rakes fri for strøsand, internveier kostes og spyles (hvis mulig), busker og trær trimmes etter behov, samt enkelt vedlikehold på lekeplasser.


Dersom det er behov for maling til lekeapparater, gjerder og lignende dekker velforeningen utgifter til materialer, men hver enkelt rekke må på forhånd kjøpe inn det som trengs til sitt ansvarsområde.


Før dugnaden er det viktig at alle garasjer og parkeringsplasser tømmes for biler. Parker bilene på grusbanen mens garasjene og plassene spyles. Alt som er lagret på gulvet i garasjene må fjernes slik at det er mulig å spyle. Viser til garasjereglementet som ble vedtatt på årsmøtet i år som sier at ”Oppbevaring i garasjene må skje på en slik måte at garasjen lett kan tømmes for spyling og vedlikehold”.


Tradisjonen tro vil Gjervan AS utplassere hengere og containere til hageavfall og styret vil gå en runde i feltet sammen med Gjervan. Dersom du ønsker å formidle noe til styret eller påpeke forhold som burde ha vært utbedret er dette en god anledning. Styret begynner å gå kl 17.30 og starter i F- feltet.


Ny nettside

Før årsmøtet ble velforeningens nettsider lansert i ny drakt. Mange har vært innom allerede, men for deg som ikke har oppdaget det er adressen nordslettveien.no.


De nye sidene vil være den primære informasjonskanalen mellom styret og medlemmene. Dette nyhetsbrevet er det siste du kommer til å få på papir. Fra nå av vil informasjon sendes på e-post. For å kunne motta e-post fra velforeningen må du gå inn på nettsidene og registrere deg. Dersom du ikke har mulighet til å motta e-post og fortsatt ønsker informasjon på papir må du ta kontakt med undertegnede.


På forsiden til nettsidene er det mulig å komme med innspill, spørsmål og kommentarer. Har du noe på hjertet så del det der. Det er åpent for alle både å komme med innlegg og kommentarer til innlegg. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg og bruke nettsidene aktivt.