Nyhetsbrev februar 2013

Bekjempelse av mus og rotter

Tilbakemeldinger fra beboerne tyder på at rotter er et økende problem i området. Styret har derfor valgt å inngå en avtale om bekjempelse av mus og rotter med skadedyrfirmaet Boss. Avtalen innebærer at det blir plassert ut åtestasjoner på ved flere av rekkene, samt i garasjene. Disse skal være utformet på en slik måte at de ikke skal være til fare for barn og husdyr.

Avtalen inkluderer også mulighet for skadedyrbekjempelse inne i de enkelte boenhetene ved behov.

Nytt portåpnersystem


Portåpnersystemet i garasjene har begynt å dra på årene. Vi har ikke flere fjernåpnere på lager og prisen på nye har økt til over 1300 kr. For å slippe vedlikeholdsutgifter på et aldrende system og  for å kunne kjøpe åpnere til en mer overkommelig pris har styret valgt å bestille montering av et nytt system.

Det nye systemet kommer til å monteres slik at det fungerer parallelt med det gamle, men etter hvert som de gamle åpnerne slutter å fungere vil de ikke bli reparert. Vi vil selvsagt informere om hvilke porter det gjelder når det skjer.

Dagens fjernåpnere vil ikke fungere med det nye systemet. Nye, moderne fjernåpnere kan kjøpes av garasjeansvarlig for 700kr pr stk.

Årsmøtet


Styret har som mål å få arrangert årets årsmøte før påske. Dato for møtet og frist for innlevering av forslag vil komme i eget skriv, men det er mulig å levere saker til undertegnede allerede nå.

Vi oppfordrer alle til å kjenne etter om du har lyst til å sitte i styret. I år er leder, garasjeansvarlig, styremedlem og vara på valg. Alle vervene utenom vara velges for 2 år, vara for ett. Alle styremedlemmene mottar styrehonorar. Dersom du er interessert i å sitte i styret kan du ta kontakt med valgkomitéen - Ola Sæter (915 15 098) eller Christian Smith-Raaen (481 71 735).

Ny dekoder

Vi har tidligere annonsert at alle vil få byttet dagens TV-dekoder mot Canal Digitals kommende dekoder kostnadsfritt. Den nye er tilpasset Canal Digitals nye TV-plattform T-We og vil gi tilgang på nye og forbedrede tjenester, se http://kabel.canaldigital.no/Aktuelt/En-ny-mate-a-se-tv-pa/.  

Den nye plattformen skulle etter planen lanseres i første kvartal 2013, men blir – ikke uventet – noe forsinket. Vi er lovt at vi skal få de nye dekoderne før sommeren.

Vannlekkasjen

Etterdønningene etter den store vannlekkasjen i F-feltet 2011 er i ferd med å legge seg. For at alle skal være informert om hva som er gjort gir vi en oppsummering av saken.

Da skaden oppsto sørget styret for at den ble reparert. Røret var i så dårlig forfatning at ordinær reparasjon viste seg å være umulig. Det ble derfor besluttet å skifte ut hele røret, til sammen ca 90 meter. Utgiftene til reparasjonene ble i utgangspunktet dekket av velforeningen.
Styret ble i ettertid gjort oppmerksom på at beboere andre steder i området hadde vært nødt til å dekke utgifter til lignende skader selv.

Det ble etter hvert klart at ingen kunne gi et tydelig svar på hvordan eierforholdet til vann og avløp i området er. Vi visste hva som er kommunalt og hva som er privat, men ingen kunne fortelle om den private delen eies av velforeningen eller den enkelte beboer.

For å få et entydig svar, slik at vi kan behandle alle lignende saker etter samme prinsipp, ba vi en advokat om å undersøke saken. Styret gjorde ikke dette for å forsøke å fraskrive seg ansvar. Vi gjorde det kun for å få vite hvordan de faktiske forhold er og for å ha et godt grunnlag for å kunne behandle alle rettferdig. Advokaten ga en uttalelse som konkluderte med at alt av vann og avløp eies av hver enkelt beboer.

Etter at vi mottok advokatens konklusjon ble det klart at velforeningen ikke kan ta påta seg utgiften for reparasjonene, men at ansvaret lå på hver enkelt av beboerne som er påkoblet stedet hvor skaden oppsto. Styret ba derfor alle de 44 berørte beboerne om å melde skaden til sitt forsikringsselskap og gjorde oppmerksom på at velforeningen kom til å fakturere hver enkelt 1/44-del av den totale kostnaden etter at de hadde fått forsikringsoppgjør. Denne fakturaen ble sendt ut sammen med fakturaen for velforeningskontingenten i januar i år.

Last ned nyhetsbrevet som pdf: Nyhetsbrev februar 2013.