Hustypene

20 med kjeller

72 med sokkel

82 uten kjeller

12 eneboliger