Internett og kabel-TV

Velforeningen har en kollektiv avtale med Telenor om kabel-TV og bredbånd. Spørsmål om avtalen rettes til kasserer.

Alle medlemmene har tilbud om kabel-TV og bredbånd gjennom velforeningens avtale. Avtalen gjelder Telenors Komplett-pakke. Der inngår Telenorls grunnpakke med valgfrihet for TV, bredbånd 50/10, leie av HD PVR dekoder og underholdningstjenesten T-We.

TV og bredbånd faktureres av velforeningen sammen med velforeningskontingenten hver måned.

Bredbåndshastighet er 300/30Mbs, men kan oppgraderes. Dette gjøres i så fall etter direkte avtale med Telenor kundeservice og faktureres direkte av Telenor. 

Sokler som utseksjoneres etter at avtalen ble inngått kan bli med på avtalen, men må bekoste installasjon av kabel selv.

For at sokkel skal kunne meldes inn på felles avtale med Telenor må følgende være gjort.

- Enhet skal være egen juridisk enhet, altså meldt inn til kartverket som utskilt fra hovedenhet

- Egen tilkobling for kabel i sokkel, altså en egen kabel fra sentral og inn til sokkel. Kontakt Telenor for å få tilbud på arbeidet.

 Sokkel som blir innmeldt på avtalen vil motta eget modem og tv-tuner (HD-PVR) fra Telenor og belastes via velforeningsavgiften. 

Internett dekket av arbeidsgiver
Da Tobb ikke lenger spesifiserer kostnad for Internett på månedlig faktura er det vanskelig å dokumentere kostnader overfor arbeidsgiver. For å få kostnaden dokumentert kan man sende epost til 8155552@telenor.com og oppgi navn og bostedsadresse

Flytte ut?

Dekoderen skal stå igjen i huset. Denne er leid gjennom avtalen med Telenor. Har du kjøpt tilleggsdekoder, f.eks. til bruk på loftstue eller sokkelleilighet, er denne din eiendom og kan medbringes når du flytter.