Nyhetsbrev september 2012

Barne- og familiefesten

I august arrangerte vi en barne- og familiefest på grusbanen. Målet var å lage en 30-årsmarkering for Nordslettveien Velforening med et konsept som forhåpentligvis appellerte til flere enn jubileumsfesten som måtte avlyses på grunn av for dårlig påmelding. Det må vi si at vi greide. 150 små og store så ut til å kose seg og vi håper de frammøtte er enige med oss om at arrangementet var en suksess. Styret vil rette en stor takk til arrangementskomiteén for innsatsen.

Det ble slått opp et stort partytelt og det ble servert grillmat. Knutsen og Ludvigsen-show og tryllekunstner var populære underholdningsinnslag. Hoppeslott var populært blant de minste. Teltet var oppvarmet, noe som gjorde det mulig å ha ”voksenfest” der på kvelden.

Partyteltet er kjøpt inn av velforeningen og målet er at vi kan bruke dette til lignende arrangement i framtida.

Eierskap til vann og avløp

Etter vannlekkasjen i fjor sommer ble det klart at ingen helt visste hvordan eierskapet til vann- og avløpsnettet i Nordslettveien er. For å få klarhet i dette engasjerte styret advokat i vår. Han fastslo at velforeningen ikke har noe ansvar for vann og avløp. Ansvaret ligger hos hver enkelt beboer og vi er selv ansvarlige for vann- og avløpsrørene hele veien fra den kommunale delen av ledningsnettet og helt inn til kjøkkenkranen. Der hvor flere boenheter går inn på felles ledning er det boenhetene i fellesskap som har ansvar i et såkalt ”rørsameie”.

Konsekvensen av dette er at det ikke er velforeningen som skal dekke utgiftene i forbindelse med vannlekkasjen, men hver av de 44 berørte beboerne. Disse er informert og de har blitt oppfordret til å melde skaden til sine forsikringsselskaper. Når de har fått forsikringsoppgjørene kommer velforeningen til å kreve utleggene sine tilbakebetalt. Det er gode nyheter for alle. Fellesskapet får nå nesten en halv million ekstra å rutte med til neste år!

Vedlikehold

Sommeren er tid for vedlikehold av fellesarealene våre og hittil har vi fått gjort en del, men noe gjenstår fortsatt. Vi har fått ryddet opp og steinsatt bekkefarene ned fra Leira slik at de som bor nærmest slipper å være bekymret for å få vann i kjellerne når våren kommer. Gangveien ved 233 i E-feltet er utvidet i bredden, slik at denne kan brøytes om vinteren. Vi har fått drenert garasje D9 (se nordslettveien.no/kart) , byttet en del kantstein og asfalt på plasser hvor dette har vært dårlig.

Vi har ønske om å få gjort mer og det er fortsatt litt penger igjen på budsjettet, men utfordringen har vært å få tak i folk til å utføre alt. Gjervan har lovt at de skal rekke å legge ned et bisluk på internveien i A-feltet, slik at vi forhåpentligvis slipper store vannansamlinger i vinter og de skal bytte all kantstein og legge ny asfalt utenfor garasje D1.

Fellesarealer

Til nyinnflyttede (og andre som trenger en påminnelse) kan vi informere om at hver enkelt rekke i fellesskap har ansvar for å vedlikeholde en del av fellesarealet. Hvilken del som tilfaller din rekke kan du se på nordslettveien.no/fellesomrader/. Før vinteren kan det være aktuelt å klippe busker, rake løv osv. Det er også et felles ansvar å måke snø på de områdene hvor Gjervan ikke brøyter, dvs. trapper ned til garasjekjellere, foran søppelskur osv.

Forsikring av utseksjonerte sokler

Styret har hatt en del henvendelser fra frustrerte beboere som har kjøpt en utseksjonert sokkel og har vanskelig for å få forsikring. Når man seksjonerer ut sokkel er det viktig å være klar over at de fleste forsikringsselskap krever at både sokkel og hoveddel benytter samme forsikringsselskap. Dette er et vanlig krav fra forsikringsselskapene for alle typer horisontaldelte boliger og det må være en dialog mellom eier av sokkel og eier av hovedenhet rundt dette temaet.

Framleie av garasjeplass

Vi vil gjøre oppmerksom på at framleie av ekstraplass ikke er tillatt og at garasjeansvarlig skal informeres ved framleie av ordinær parkeringsplass.

Omrokkeringer i styret

Tor Ole Haugen har dessverre bedt styret om å få fratre sitt verv som kasserer.  Han for mye å gjøre og føler ikke at han får tid til å ivareta vervet slik han ønsker. Dette respekterer vi. Løsningen fram til årsmøtet blir at Janita Bakeng overtar som kasserer og varamedlem John Olav Valsø overtar som garasjeansvarlig.

Husdyr

Vi vil gjenta tidligere oppfordring om å ikke ha mat til egne husdyr stående ute. Det tiltrekker seg rotter, rev, grevling og andre uønskede dyr. I tillegg vil vi oppfordre alle hundeeiere til å benytte hundeposer og plukke opp etter hundens ”toalettbesøk”.

 

Last ned som pdf: Nyhetsbrev september 2012