Nyhetsbrev mai 2012

Kalenderen forteller oss at det er vår og vi er inne i den mest hektiske perioden i velforeningen. Vårdugnaden er allerede gjennomført og de som stilte opp gjorde en flott innsats, men styret vil samtidig minne om at vi alle har et ansvar for at området vårt blir vedlikeholdt og framstår trivelig og innbydende.

Vedlikehold

Listen over vedlikeholdstiltak som velforeningen tar ansvar for er ekstra lang i år. Det meste av normalt vedlikehold ble stoppet i fjor på grunn av store utgifter til utskifting av hovedvannledningen til F-feltet.

Styret har god oversikt over hva som trengs å gjøres, men hvis du ser noe du mener trenger å utbedres setter vi pris på innspill. Se /vedlikehold2012/ for planlagt vedlikehold i 2012.

Selv om velforeningen tar ansvar for de mer omfattende delene av vedlikeholdsarbeidet er det viktig at vi alle bidrar med gressklipping, trimming av trær og busker, enkelt vedlikehold av lekeapparater, bord og benker osv. I fjor laget styret en plan som fordeler ansvaret for fellesområdet mellom de ulike rekkene og det er opp til hver enkelt rekke å avtale hvordan arbeidet i ”sitt” område skal fordeles. Se /fellesomrader/ for detaljer.

Årsmøtet

Årsmøtet 2012 ble avviklet 18. april. Det var ingen spesielt kontroversielle saker på dagsordenen og oppmøtet var på det jevne. Etter mange års lang og tro tjeneste gikk Ola Sæter og Ola Burchardt ut av styret og de fortjener en stor takk for innsatsen! Janita Bakeng ble valgt som ny garasjeansvarlig, Siw Løkken som sekretær og John Olav Valsø som varamedlem. Det er flott å se at unge, mer eller mindre nyetablerte, medlemmer engasjerer seg i velforeningen. Det er også spesielt gledelig at det nå er kvinnelig flertall i styret.

Jubileumsfesten

Jubileumsfesten som var planlagt 2. juni må dessverre avlyses. Ved fristens utløp var det for få påmeldte til at arrangementet kunne gjennomføres. De som har betalt inn påmeldingsavgiften vil selvfølgelig få denne tilbakebetalt.

Som erstatning vil det bli organisert et barne- og familiearrangement i månedsskiftet august/september. Mer informasjon vil komme senere.

Canal Digital

Mange er misfornøyd med dagens dekoder og Canal Digital har lansert en ny dekoder som er vesentlig bedre enn dagens. Canal Digital tilbyr oss å bytte til denne dekoderen kostnadsfritt, men på grunn av leveranseproblemer er det ikke mulig å få den før til høsten.

I stedet for å oppgradere til denne boksen ønsker styret å vente på en enda nyere dekoder som lanseres i første kvartal 2013. Denne vil kunne gi tilgang andre og bedre tjenester enn i dag. Velforeningens medlemmer vil altså motta ny dekoder i løpet av våren 2013. Oppgraderingen vil være kostnadsfri og vil ikke føre til økt abonnementsavgift.

22. mai vil Canal Digital lansere en ny kanalliste. Se https://kabel.canaldigital.no/nykanalliste.

Designmanual

Rekkehusene i Nordslettveien er ca 30 år og mange har hatt behov for å bytte vinduer, rekkverk, dører, levegger og lignende. Gjennom årenes løp har det blitt valgt ulike løsninger som gjør at området ikke fremstår like helhetlig som da det var nytt. For å tilby forslag til anbefalte løsninger har styret utarbeidet en designmanual. Se /designmanual.

Når det gjøres endringer i eksteriøret, f.eks. bytte av dør eller levegg skal endringen utføres likt i hele husrekken. Det betyr at beboerne i hver enkelt husrekke må snakke sammen og bli enige om felles løsninger før det gjøres endringer som avviker fra det originale.

Hjemmesiden

Arbeidet med nytt design og forbedret funksjonalitet på hjemmeside har dessverre tatt mye lengre tid enn planlagt og det beklager vi. Dersom du har erfaring med grafisk design for web eller webutvikling i Java og har lyst til å bidra er det fint om du tar kontakt med undertegnede.

Parkering

Parkeringskapasiteten i Nordslettveien er et statig tilbakevendende problem. Dessverre er det ofte vanskelig å finne en ledig plass for besøkende eller andre som har behov for å parkere ute. Når det er fullt ute oppleves det frustrerende å se at biler som har plasser inne i garasjene opptar plasser ute. Styret vil derfor nok en gang henstille alle som har plass i garasje om å benytte disse.

Dersom du har konstruktive forslag til hvordan vi kan gjøre parkeringssituasjonen bedre mottar vi dette med takk.

Last ned som pdf: Nyhetsbrev mai 2012