Utvikling av arealet ved grusbanen

14.02.2021 av Janita M. Bakeng

Ønsker du å bidra til utvikling av området ved grusbanen?

Styret ønsker å få utarbeidet en helhetlig plan for området på grusbanen. Vi ønsker derfor å opprette en komité som kan utarbeide flere forslag til hvordan dette arealet kan utnyttes, innhente kostnadsestimat og sette opp tidsplan for gjennomføring.

Komiteén vil bestå av maks 6 personer. Frivillige bes melde seg så snart som mulig til leder@nordslettveien.no, Janita M. Bakeng, tlf 92860083.