Saker til årsmøtet

11.02.2021 av Janita M. Bakeng

Saker til årsmøtet i Nordslettveien Velforening må være styret i hende i løpet av 4. mars 2021

Forslag kan sendes på e-post til:  leder@nordslettveien.no

 

eller på papir til: Nordslettveien Velforening, Nordslettveien 7, 7038 Trondheim

(Postkasse på stativet ved Nordslettveien 9)

 

Saken må inneholde følgende:

  • Navn og gjerne gatenummer på den som melder inn
  • Hva saken gjelder
  • Forslag til vedtak som det skal stemmes over

 

Vi minner om at vi kun ønsker å få inn saker som må behandles i årsmøtet. Øvrige saker sendes inn løpende for behandling i styremøter.

 

Årsmøtet vil bli avholdt etter påske. Nærmere informasjon kommer i innkalling til årsmøtet.

 

Trondheim 11. februar 2021

Styret