Til eierne i Nordslettveien Velforening

23.11.2020 av Janita M. Bakeng

Endring av felleskostnader fra 01.01.2021

Oversikt over månedlige felleskostnader finner du på Min Side på www.tobb.no. TOBB må ha registrert din epostadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker. Dersom kontaktinfo ikke er registrert tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no.

Styret har vedtatt følgende endringer fra 01.01.2021:  Velforeningskontingenten øker med 8 kr. Fast plass garasje øker med 10 kr, ekstra plass øker med 28 kr. Kabel-TV/internett øker med 30 kr. Endringen er per måned.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2021, som er laget ut ifra velforeningens kjente og forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro/e-faktura, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.   

Vi minner om hjemmesiden vår på nordslettveien.no. Her kan du opprette egen bruker, og få varsel når det blir lagt ut kommentarer eller informasjon fra styret.

Styret

Nordslettveien Velforening

Trondheim, 23.11.2020