Masseutglidning ved nr 175 - 177

10.12.2016 av Kristian Lier Selnæs

De store nedbørsmengdene i det siste har forårsaket en masseutglidning i skråningen vest for nr 175 - 177. Det har vært geolog på stedet og fastslått at utglidningene ikke representerer noen fare for bebyggelsen.

Geologen fra Multiconsult har konkludert med at utglidningen har skjedd i overflatemassene og at det ikke er noen fare for bevegelse i kvikkleiremassene som ligger vesentlig dypere. Det foreslås et strakstiltak for å hindre ytterligere utglidninger, samt permanente tiltak for å stabilisere massene på lengre sikt.

Styret har iverksatt de foreslåtte strakstiltakene, og er i dialog med geolog og Gjervan om når og hvordan permanente sikringstiltak skal gjennomføres. Sannsynsynligvis vil dette skje til våren.

Rapporten fra Multiconsult kan lastes ned her: Multiconsult Notat utglidning Nordslettvegen 175