Ikke kortlesere i garasjene

30.10.2016 av Kristian Lier Selnæs

Det er vedtatt å bytte ut alle låsene i garajsene. Da hadde det hadde vært praktisk med elektroniske låser med brikke og kode. Styret har innhentet tilbud på dette og vurdert at kostnaden blir for stor i forhold til nytteverdien.

Når alle låsene i garajene er modne for utskifting hadde det optimale og mest fremtidsrettede vært om vi kunne få elektroniske låser med personlig nøkkelbrikke/-nøkkelkort og kode. Styret har vurdert ulike løsninger og satt som forutsetning at det må være like sikkert som systemnøkler og det må være enkelt å administrere. 

Løsninger som bare benytter kode, slik som en del har innstallert på ytterdøren hjemme, er utelukket p.g.a sikkerhet. Felles fast kode vil gjøre det svært upraktisk å bytte koder og vi vil dermed ikke ha noen oversikt over hvem som til enhver tid har tilgang.

Et sikrere alternativ vil være frittstående kodelåser med nøkkelbrikke. Dersom låsene ikke er koblet sammen eller til internett må man fysisk koble seg på hvert enkelt låspunkt og konfigurere hvilke kort som skal ha tilgang og hvilke koder som gjelder for disse. Det vil medføre mye arbeid på garasjeansvarlig når det skal utstedes nye tilganger, når noen har mistet brikken sin eller lignende. En slik løsning vil dermed ikke tilfredsstille kriteriet om enkel administrasjon.

Skal man ha en løsning som er både sikker og enkel å administrere må vi ha en sentralt styrt løsning der hvert enkelt låspunkt er koblet til internett. Styret har innhentet tilbud på dette. Selv med gode rabatter vil et slikt system koste totalt over 400 000 kr å installere i våre 10 garasjer (20 låspunkter). I tillegg kommer evt. installasjon av internett i hver garasje (mobilt eller fast), samt årlige driftskostnader til internett og systemlisenser.

Det vil koste ca 60 000 kr å bytte ut de gjenstående 7 garasjene til systemlåser. Systemnøkler kan ikke kopieres fritt og vi vil med dette få mye bedre kontroll på hvor mange nøkler som er i omløp. Sikkerheten blir dermed bedre enn dagens situasjon.

På styremøtet 30. november vurderte styret at nytteverdien av kodelåser med brikke kontra nøkler vil være for lav til å forsvare en ekstra investeringskostnad på over 340 000 kr, i tillegg til vesentlig økte årlige driftskostnader. Det er derfor vedtatt å installere systemnøkler i garasjene, ikke kodelåser.