Nyhetsbrev oktober 2016Parkering inne på rekkehusområdet

Det er stadig flere som parkerer utenfor rekkehusene langs internveinettet. Styret vil minne om at kjøring på internveiene kun er tillat for “nødvendig tilbringertjeneste”. Parkering utenfor husene er således ikke tillatt.

Vi minner også om at parkeringsplassene inne i garasjene skal benyttes. Biler som har plass inne i garasjene skal ikke stå på uteplassene.


Skifting av tak

Flere opplever at takene på rekkehusene begynner å bli dårlige. Styret jobber med å innhente tilbud på utskifting av tak, inkludert utbedring av innertak. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart dette er klart. Ved skifting av tak gjelder følgende regler:

  1. Det skal kun benyttes taksteintype godkjent av velforeningen
  2. Sammenhengende tak skal skiftes samtidig.

Med andre ord bør ingen skifte tak før styret har avklart hvilken taksteintype som skal benyttes. Man må også gå i dialog med naboene dersom takene skal skiftes.


Treforvaltning

Styret jobber med å utarbeide en plan for beplantning på fellesområdet. Vi har innledet samarbeid med Total Trepleie AS om dette. De har kartlagt tilstanden på alle trær i området. Med bakgrunn i dette vil det utarbeides en plan som gir retningslinjer for hvilke trær som skal fjernes og hva de eventuelt skal erstattes med.

Total Trepleie AS har identifisert en del trær som bør fjernes av sikkerhetshensyn. Ta kontakt med leder@nordslettveien.no dersom du er interessert i å felle trær til ved.


Garasjenøkler

Mange av garasjelåsene begynner å bli slitt og dårlig. Vi har heller ingen kontroll på hvor mange nøkler som finnes. Styret har derfor iverksatt utskifting av alle garasjelåsene. Det vil nå innføres systemnøkler. Dette innebærer at alle vil få nye garasjenøkler i løpet av vinteren.