Ny fordeling vedtatt

30.06.2016 av Kristian Lier Selnæs

Firsten for å gi tilbakemeldinger på den reviderte fordelingen av fellesområdene er utløpt. På bakgrunn av tilbakemedlinger er det gjort mindre justeringer og fordelingen er vedtatt i styret. Den nye planen gjelder fra 1. juli.

Vi ber om at beboerne i hver enkelt rekke snakker sammen og blir enige om hvordan vedlikeholdet av fellesområdet skal gjøres i praksis. 

Det er rekkas ansvar at all plen innen for sitt ansvarsområde blir klippet regelmessig, og at busker og trær blir vedlikeholdt. Vi ber om at de rekkene som har en lekeplass innenfor sitt ansvarsområde tar et ansvar for at det blir utført enkelt vedlikehold, som f.eks. maling, av lekeapparater. Velforeningen dekker utgifter til maling o.l. Dersom det er behov for mer omfattende vedlikehold ber vi om at dette meldes til styret. 

Det finnes gressklippere, kantklippere, mosefjerner m.m. i fellesboden i garasjen under Nordslettvegen 9. Kontakt en av styremedlemmene eller "vaktmester" for å låne nøkkel.

Les mer om fordeling av fellesområder her: Fordeling av fellesområder.

 

Klikk på kartet for å laste ned.

Fordeling av fellesområder