Fordeling av fellesomraader

07.06.2016 av Kristian Lier Selnæs

Styret har laget et forslag til ny fordeling av fellesområdene. Primært for å gjøre kartet tydeligere, men det er også mindre endringer i fordelingen. 

Fordelingen er foreløpig et utkast. Vi ønsker tilbakemelding med evntuelle forslag til endringer innen mandag 20. juni. Endelig versjon vil bli distribuert etter dette. Tilbakemeldinger kan sendes til leder@nordslettveien.no.

Vi minner om at hver enkelt rekke har ansvar for vedlikeholdet innenfor sitt ansvarsområde. Dette ansvaret innbefatter gressklipping, trimming av trær og busker, enkelt vedlikehold av lekeapparater og lignende. Det er rekkene selv som avgjør hvordan arbeidet på rekkas ansvarsområde fordeles. Styret oppfordrer beboerne i hver enkelt rekke til å snakke sammen og bli enige om en praksis som passer for din rekke. 

Vi gjør oppmerksom på at hele det markerte området er rekkas ansvar, også deler som ligger utenfor eventuelle hekker og gjerder, f.eks. langs Nordslettveien.

 

Klikk på bildet for å laste ned

Fordeling av fellesomraÌŠder rev 20160606