Rapport om masseutglidning

06.06.2016 av Kristian Lier Selnæs

På årsmøtet ble det vedtatt at det skulle foretas en geoteknisk vurdering av masseutgliding ved nr 75. Rapporten er nå klar og viser at utglidingen skyldes ufarlige bevegelser i overflatemassene.

Rambøll vurderer at det ikke er nødvendig å gjøre tiltak av sikkerhetsmessige grunner. De sier derimot at man kan gjøre tiltak dersom man ønsker å reetablere uteområdet, og de foreslår hvordan man i så fall kan gjøre dette.

Styret har diskutert rapporten i et styremøte i 5. mai og konkludert med at vi ikke ønsker gjøre utbedringer i dette området, da det ikke er nødvendig av sikkerhetshensyn og at det vil være feil bruk at fellesskapets ressurser å bruke midler på et uteområde som i praksis bare er til glede for én beboer.

Du kan lese rapporten i sin helhet her: Geoteknisk vurdering ved Nordslettveien 75.