Arbeidsgruppen er i gang

09.05.2016 av Kristian Lier Selnæs

Jobben med å planlegge nytt aktivitetsområde i Nordslettveien er i gang. Arbeidsgruppen har allerede hatt første møte og blant annet planlagt idemyldring for velforeningens medlemmer.

Årsmøtet nedstemte styrets forslag til aktivitetsområde, men oppfordret samtidig til at det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber videre med idéen om å oppgradere en av dagens fotballbaner.

Arbeidsgruppen består av Trond Norbye (65), Anders Kringstad (109), Ulrik Steinvik (60), Monica Aasnes (143), André Bakeng (193) og Neil van Est (287). Styret er representert ved Christer Dale og Kristian Selnæs. Gruppens første møte var søndag 8. mai. Der ble André Bakeng valgt til å lede gruppens arbeid.

Mandatet fra styret er å ”Utarbeide ett eller flere alternativer til utnyttelse av fotballbanene, innhente tilbud og utrede hvilke støtteordninger det kan søkes på. Gruppen skal informere og involvere velforeningens medlemmer underveis i prosessen. Forslag skal presenteres på ekstraordinært årsmøte ultimo august 2016”.

Første steg på veien er å arrangere en åpen idemyldring. Alle i området oppfordres til å møte på grusbanen 19. mai, når det passer mellom kl 17.00 og 21.00. Der får du få servert grillmat og mulighet for å skissere og dele ideer dine om hvordan du ønsker at området skal bli. Det vil ikke bli et tradisjonelt møte, der du må være tilstede hele tiden. Du kan komme innom når det passer deg og dele det du har på hjertet med arbeidsgruppen.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte på idémyldringen, slik at gruppen får best mulig grunnlag til å jobbe videre.