Nyhetsbrev oktober 2011

Høsten har kommet til Nordslettveien og siden forrige Nyhetsbrev, datert juli 2011, har styret hatt flere saker på agendaen.

Vannlekkasjen

Denne utfordringen er nå reparert. Den gamle hovedvannledningen i F-feltet ble erstattet med 150 meter nye rør, prisen: Vi passerte kr. 400.000.- Konsekvensen er at de planlagte vedlikeholdsoppgavene i 2011 er utsatt til neste år. Budsjettet er mer enn sprengt for inneværende år.

I forbindelse med dette arbeidet ble det felt noen trær – disse trærne er vel egnet som ved…

Her er det bare å forsyne seg, prinsippet om første mann til mølla gjelder !


Gressklippere – redskapsbod

Til orientering for nye beboere i velforeningens område:

I garasje B5 er det en redskapsbod som inneholder en del utstyr som kan lånes – gressklippere, mosefjerner, partytelt, griller osv. Alle medlemmer i styret har nøkler til denne boden – se hjemmesiden for medlemmenes adresser og telefonnummer.

Det er observert at en gressklipper har vært på avveie, mao. den er ikke satt tilbake i boden etter bruk. Styret henstiller til alle som benytter utstyr, beregnet til felles bruk, om å returnere dette så snart som mulig etter at jobben er utført – rengjort.

Utstyr som er defekt bes meldt til velforeningens styre.

Til orientering: Det vil bli kjøpt inn en ny klipper som skal erstatte den med tre hjul.


Parkering

Arbeidet med å merke P-plassene er godt i gang – de siste plassene vil bli merket så snart været tillater det. Styret ber om at grusbanen benyttes når det blir satt opp beskjed om at det skal foregå merking.

En gjenganger i området er mangel på P-plasser. Styret henstiller til alle som har P-plass i garasje om å benytte denne. Styret ber også om å respektere P-bestemmelsene: Parkering kun på oppmerkede plasser, og: Bruk èn P-plass og ikke “halvannen” når du setter fra deg bilen.


Lekeplassene

Styret ba i våres om navneforslag på lekeplassene. Vi gjør et nytt forsøk og ber om forslag til navn. Vi lover en uhildet og grundig behandling av alle forslag. De heldige vinnere vil bli premiert… Forslag til navn sendes styret, og frist for innlevering:  9.oktober.


Tilbud til ungdommen

De ulike styrene i velforeningen har i alle år vært opptatt av å bidra til at vårt område skal være et godt sted å bo – for alle, voksne, barn og ungdom.

Denne gangen henvender vi oss til “ungdommen”, altså dere som har slutta å bruke lekeplassene: Hvilke behov og ønsker har dere når det gjelder aktivitetstilbud i nærområdet, både sommer og vinter ? Kom gjerne med noen tanker og ideer og send dette til styret. Vi kan ikke love at alle ønsker blir innfridd, men vi lover at alle innspill blir behandlet serr – og så vil dere bli invitert til et møte med styret for å forhandle frem tiltak. Vi hører fra dere !


Plenklipping, fellesarealer

Styret sendte før ferien ut en oversikt over anbefalte forslag til inndeling av fellesarealene og organisering av plenklippingen. Tilbakemeldingene har vært sparsomme så det tyder på at styrets forslag har blitt tatt vel i mot og at fellesarealene er nyfriserte til enhver tid.

I F-feltet er det foretatt noen justeringer av grensene – se hjemmesiden.


Jubileumsfest

Nordslettveien Velforening har eksistert i 30 år og vi hadde planlagt en jubileumsfest i høst. Denne festen måtte vi dessverre utsette, men den vil finne sted til våren i 2012. Tid, sted, meny, program osv. vil bli kunngjort før jul.


Grendehus

Dette er en gammel traver som går tilbake til tiden da området ble etablert. Den gangen med relativt klare planer om hvor et slikt grendehus skulle ligge. Men så ville utbyggerne at det allikevel ikke skulle bygges et samlingssted for beboerne i Nordslettveien.

Tanken om et grendehus har imidlertid aldri vært endelig skrinlagt, og “noen av oss” har i det stille sondert noen terrenger, snakket med noen og gjort visse fremstøt for å komme i posisjon overfor Trondheim kommune. Vi har noen tanker om hvor og hvordan, men det gjenstår mye arbeid før vi ev. kan stikke den første spaden i jorda.

Vi ønsker på denne måten å lette litt på sløret, gjerne få noen reaksjoner – positive og mer reserverte, og vi vil gjerne ha kontakt med dere som kan tenke dere å bidra med råd og håndkraft.

Styret ønsker medlemmene en fortsatt fin høst.

 

Nordslettveien, 2. oktober 2011
Ola Burchardt
Sekretær