Leskur

08.03.2016 av Kristian Lier Selnæs

AtB og kommunen kommer til å sette opp leskur på bussholdeplassen til våren.

Skissen viser plasseringen av skuret. 

Leskur på bussholdeplassen