Snø!

Til manges glede og andres sorg har det kommet en del snø i det siste. Selv om Gjervan har hovedansvaret for snørydding i området minner vi om at vi alle har et felles ansvar for at fellesområdene er snøfrie og fremkommelige.

Gjervan brøyter bare internveier og parkeringsplasser. Det er f.eks. de respektive rekkenes ansvar at nedgangene til garasjekjellerne er måket og strødd. Renholdsverket krever at det er måket foran søppelskurene slik at søppelkassene lett kan trekkes frem. Ansvaret for dette ligger hos dem som benytter kassene.

Det er utfordrende å brøyte parkeringsplassene. Store maskiner kommer seg ikke mellom parkerte biler. Det er derfor fint om alle kan ta med en snøspade og fjerne litt av de haugene som dannes der maskinene ikke kommer til.

Det har kommet klage til styret om brøyting på nattestid. Styret ba da Gjervan om å unngå brøyting på natta. Når det kommer store snøfall på natta blir da konsekvensen at det ikke er brøytet til folk skal på jobb. I valget mellom at det kjører en brøytetraktor forbi utenfor soveromsvinduet og at det det ikke brøytet om morgenen har styret valgt å gi Gjervan anledning til å brøyte på natta igjen, men at de normalt skal unngå det.