Ingen brann- og innbruddsvarsling

29.10.2015 av Kristian Lier Selnæs

14. oktober ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å avgjøre om det skulle monteres brannvarsling og videoovervåking i garasjene. Ingen av forslagene ble vedtatt

På det ordinære årsmøtet i år var det framlagt forslag om å montere brannvarslingsanlegg og videoovervåking i fellesgarasjene. Årsmøtet ba styret om å utrede kostnader og muligheter nærmere, og deretter kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Brannvarsling og videoovervåking ble framlagt for ekstraordinært årsmøte som to selvstendige saker.

Styret vurderte kostnadene opp i mot antatt nytteverdi, og styrets anbefaling til årsmøtet var å ikke vedta de framlagte forslagene. Begge forslagene ble enstemmig avvist av det ekstraordinære årsmøtet.

Protokollen kan lastes ned her: Protokoll ekstraordinært årsmøte 2015