Nyhetsbrev juni 2015

Aktivitetsområde på grusbanen

Styret har startet en prosess for å utnytte grusbanen bedre. Vi ønsker å gjøre den til et attraktivt aktivitetsområde. Det er satt ned en arbeidsgruppe som har begynt å lage en plan for området og sette seg inn i støtteordninger (tippemidler, kommunale tilskudd osv.). Dersom du har lyst til å være med å bidra i arbeidet, og dermed påvirke hvordan resultatet blir, kan du ta kontakt med Ingrid Steinvik (styremedlem@nordslettveien.no).

Brann- og videoovervåking

Årsmøtet behandlet et forslag om å installere brannvarsling og videoovervåking i garasjene. Forslaget ble ikke vedtatt, men årsmøtet oppfordret styret til innhente tilbud på slike anlegg, og legge fram dette for et ekstraordinært årsmøte. Styret jobber med saken og har til nå fått to tilbud på videoovervåking. Brannvarsling i garasjer viser seg å være mer komplisert. Vi venter fortsatt på forslag til løsning på dette. Styret har som mål å innkalle til ekstraordinært årsmøte etter sommerferien.

Fartsdempere

Årsmøtet oppfordret også styret til å anlegge flere asfalterte fartsdempere på internveiene. Styret er i dialog med asfaltfirma. Vi ønsker å anlegge noen nye dempere, samt å gjøre dem som finnes fra før litt skarpere. Vi oppfordrer alle til å kjøre i gangfart. Det er mange barn som leker i området og vi har ingen å miste!

Vedlikehold 2015

Når faste utgifter til drift og vedlikehold er trukket i fra har styret ca 300.000kr til disposisjon. Vi har en lang liste over tiltak vi ønsker å gjennomføre, men må prioritere knallhardt. Du kan lese mer om prioriteringen her: /vedlikehold2015/.

Søppelhåndtering

Søppelhåndteringen i området er en avtale mellom hver enkelt husstand og Trondheim Kommune. Velforeningen kan dekke utgifter til materialer ved oppgradering eller utvidelse av søppelskur, men jobben må utføres på dugnad. Les mer om søppelhåndtering her: /avfall/.