Nyhetsbrev april 2015

Vedlikehold 2015

Takk for flott innsats til alle som stilte opp på dugnaden i går! Styret fikk mange gode innspill til forbedringer i området. Dersom du vet om forhold som bør utbedres er det fint om du sender e-post til leder@nordslettveien.no så snart som mulig, slik at det kan tas med når årets vedlikeholdsbudsjett skal prioriteres.

Parker i garasjene!

Nok en gang minner vi om at alle som har parkering i garasjene skal benytte disse. Dersom alle parkerer inne vil det frigjøre sårt tiltrengt parkeringskapasitet ute.

Flagging

Flaggansvarlig vil gjerne ha avløsning. Dersom du kan påta deg jobben med å få flagget i rundkjøringa opp og ned til riktig tid kan du ta kontakt med Lars Danielsen på 454 21 075. Jobben er lønnet med kr 2 500,- pr år. Dersom du er villig til å påta deg jobben tilbyr Lars deg hele lønna for forrige periode også. Det er hyggelig om vi kan flagge på de dagene vi har konfirmanter i området. Ta kontakt med flaggansvarlig dersom du har konfirmant i huset. Se /content/137/Flagging for flere detaljer og kontaktinfo til flaggansvarlig.

Maling av lekeapparater

Malingen på en del av de eldre lekeapparatene av tre begynner å bli slitt. Styret setter stor pris på om noen kan påta seg å friske dem opp. Velforeningen dekker utgifter til maling og utstyr. Ta vare på kvitteringen og lever denne til kasserer.

Årsmøtet

Årets årsmøte ble avholdt 21. april. Protokollen er ikke helt klar enda, men vil bli lagt ut på nettsidene så snart som mulig. Ingen av de innsendte forslagene ble vedtatt, men årsmøtet ba styret om å utrede varslingsanlegg og videoovervåking i garasjene, og kalle inn til ekstraordinært årsmøte så snart utredningen er klar. Det blir heller ikke montert nye bommer i området, men årsmøtet ønsket at det skal etableres flere fartsdempere på internveiene.

Ingrid Leirmo Steinvik ble valgt inn som styremedlem. Kristian Lier Selnæs (leder) og John Olav Valsø (garasjeansvarlig) ble gjenvalgt for to år.