Innkalling til å…rsmøte

Det innkalles til ordinært årsmøte i Nordslettveien Velforening tirsdag 21. april kl. 19.00. Møte avholdes i Biblioteket på Risvollan (2. etg. i høyblokka)

Innkallingen skal være delt ut på papir i til alle husstandene. Den kan også lastes ned her: /multimedia/115/Innkalling_2015.pdf