Nyhetsbrev mars 2015

I dette nyhetsbrevet kan du lese om innbrudd i garasjene og årsmøtet 2015.

Innbrudd i garasjene

I den siste tiden har det ved flere anledninger vært innbrudd i noen av garasjene. Senest nå i helgen ble E1 brutt opp. Porten vil repareres snarest mulig på mandag.

Styret oppfordrer alle til å begrense hva som lagres i garasjene. Dersom det ikke er noe å stjele vil det bli mindre interessant å bryte seg inn også. Vi viser forøvrig til garasjereglementet.

Nye låser

Under innbruddene har portene blitt ødelagt og det har blitt stjålet motorsykler, sykler, ski og annet løsøre. For å gjøre det vanskeligere å komme inn vil alle nøkkelboksene på utsiden byttes ut. I den sammenheng vil det innføres systemnøkler, slik at vi har bedre kontroll på nøklene i omløp. Alle vil få utdelt nye nøkler. Du vil få nærmere informasjon om dette.

Årsmøtet 2015

Saker til årsmøtet 2015 kan sendes til leder@nordslettveien.no eller legges i postkassa til Nordslettveien 7 innen 22. mars. Innkalling med tid og sted kommer senere.

I år skal det velges leder, garasjeansvarlig og styremedlem. Dersom du har lyst til å sitte i styret ber vi deg ta kontakt med valgkomitéen, Christian Smith-Raaen (nr 191, tlf 481 71 735) eller Ida Jacobsen (nr 263, tlf 990 18 845).