Nyhetsbrev 2 april 2014

Det blir vårdugnad i morgen, tirsdag 29. april. Husk å parkere bilen på grusbanen. Årsmøtet ble avholdt i forrige uke. Der ble det valgt nytt styre og det ble vedtatt nye vedtekter.

Vårdugnad

Minner om årets vårdugnad i morgen, tirsdag 29. april. Alle garasjer og parkeringsplasser skal tømmes og spyles. Bilene parkeres på grusbanen eller på Rema. Garasjene skal tømmes for løsgods slik at det er mulig å spyle.

I tillegg skal fellesarealer rakes og plenene gjødsles. Det vil bli satt fram gjødsel ved nr 9. Busker og trær på fellesområdet skal trimmes etter behov. Fordelingen av fellesområder (/fellesomrader/) viser hva som er din rekkes ansvarsområde.

Det blir plassert ut containere for hageavfall i området på formiddagen. Styret starter å gå en runde i feltet kl 17.30. Dersom du vet om noe som trenger styrets oppmerksomhet er det fint om du tar en prat med oss når vi kommer forbi.

Nytt styre

På årsmøtet ble følgende valgt inn i styret: Christer Dale (kasserer), Lars Danielsen (sekretær), Morten Solåt (styremedlem) og Kirsten Elin Westgård (vara). Alle ble valgt for 2 år, untatt Morten Solåt som ble valgt for ett år. Han overtok etter Elisabeth Håheim som fortsatt hadde ett år igjen, men har flyttet fra Nordslettveien.

Nye vedtekter

Årsmøtet vedtok styrets forslag til reviderte vedtekter. De nye vedtektene blir i henhold til forslaget fra styret (se årsmøteinnkallingen du fikk i posten) med et par små presiseringer. Vedtektene blir lagt ut på nettsidene i løpet av uka.