El-bil

Det er mulighet for å få montert strømuttak for lading av el-bil i garasjene. Send en søknad til Garasjeansvarlig dersom du ønsker strømuttak på din parkeringsplass. 

I henhold til vedtak på årsmøtet 20. mars 2013 skal det monteres fellesanlegg for ebilstrøm i alle fellesgarasjene etter behov. Velforeningen sørger for at det monteres ekstra sikringskap ved siden av eksisterende skap i hver garasje og montering av kabelskinne i taket i hele garasjens lengde. Pr. januar 2015 finnes det slike annlegg i omtrent halvparten av garasjene.

Hver enkelt som ønsker strømuttak ved sin garasjeplass bekoster selv montering av bi-måler for strømforbruk og egen kurs i de nye skapene, samt trekking av kabel langs kabelskinne fram til egen plass. Bi-målerne plasseres etter garasjens hovedmåler slik at det ikke trengs eget strømabonnement for hver plass. 

På grunn av kapasiteten inn til garasjen vil det kun være mulig å montere 1 stk 220V/16A kurs pr. plass.

Det er ikke anledning til å montere strømuttak i garasjen ved å trekke kabel fra sin egen boenhet. Alle som ønsker strømtilkobling i garasjen må være tilkoblet fellesanlegget.

Montering

Styret har avtale med et elektrikerfirma som kan gi en god pris på montering av bi-måler og trekking av kabel fram til parkeringsplassen. Ta kontakt med Garasjeansvarlig for mer informasjon. Prisen vil variere noe med avstanden til sikringsskapet, men man må påregne omlag kr 6 000,- for dette.

Påkoblingsavgift

Hver enkelt som ønsker strømtilkobling i garasjen må betale en påkoblingsavgift til velforeningen på kr 12 500,-. Dette skal bidra til å dekke velforeningens utgifter til montering av fellesanlegg (ca kr 25-35 000,- pr. garasje).

Forbruk

Det skal ikke opprettes egne strømabonnement for hver enkelt plass. Totalforbruket i garasjene belastes velforeningen og viderefaktureres etter avlesning på de enkelte bi-målerne. Forbruk faktureres etterskuddsvis sammen med velforeningskontingenten to ganger i året. Prisen beregnes ut i fra den faktiske strømprisen velforeningen har betalt i perioden.