Nyhetsbrev august 2013

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Dekodere fra Canal Digital, oppgradering av internveier og lekeplasser, strøm til el-biler og oversvømmelse i F-feltet

Dekodere fra Canal Digital

De nye, etterlengtede dekoderne fra Canal Digital er endelig på vei. Canal Digital har nå begynt å sende dem ut til sine kunder i Norge. Det kan hende naboen får sin før deg, men alle vil motta dekoder i posten i løpet av september/oktober.

Du vil også motta en returseddel for din gamle dekoder. Alle må selv sørge for installasjon av ny dekoder og retur av den gamle. Dersom du trenger hjelp til monteringen må du kontakte Canal Digital Kundeservice (tlf 06090).

Oppgradering av internveier og lekeplasser

Internveien i A/B-feltet har fått en ny avløpskum og nytt asfaltdekke. Forhåpentligvis slipper vi nå en ny vinter med store dammer og fare for vann inn i hus og hager.

Parkeringsplassen utenfor garasje D1 har fått nytt asfaltdekke. Fra tid til annen har vi behov for å stenge parkeringsplasser for å asfaltere, merke opp eller gjøre annet vedlikehold. Vi vil gjøre oppmerksom på at alle parkeringsplassene i Nordslettvegen er offentlig regulerte parkeringsplasser og at slike kan stenges på 24 timers varsel. Ved planlagt vedlikehold vil vi selvsagt tilstrebe og gi beskjed i så god tid som mulig, men av og til vil vær eller andre forhold gjøre at vi må stenge på relativt kort varsel.

Nye lekeapparater til fire av lekeplassene er underveis. Disse vil bli montert i løpet av september/oktober.

Strøm til el-bil  i garasje

I henhold til vedtak på siste årsmøte er det nå bestilt strømuttak for el-bil i tre av garasjekjellerne. Monteringen vil bli utført i løpet av de kommene ukene. Dersom du planlegger å anskaffe ladbar bil ber vi om at du tar kontakt med Garasjeansvarlig.

Oversvømmelse i F-feltet

Det kraftige regnskyllet vi hadde for ca to uker siden gjorde at bekken ned fra kapellet gikk over sine bredder. Innløpet til overvannsledningen som skal ta unna vannet var tett av stein og mudder. Vannet kom derfor inn i noen av hagene og en av soklene. For å forhindre at flere hus fikk inn vann ble det gravd en midlertidig grøft langs 315-337 og det ble rensket opp i bekken.

Den påfølgende natten kom det rekordnedbør, men overvannsledingen tok unna som den skal. Konklusjonen er derfor at kapasiteten på overvannsledningen er god nok, men at vi må være påpasselige med å holde innløpet åpent. Dersom noen har forslag til hvordan vi skal hindre at overløpet tettes tar vi gjerne i mot det. Vi henstiller beboerne i den berørte rekka til å ta ekstra ansvar for at overløpet holdes åpent.

 

For styret,
Kristian Lier Selnæs
leder@nordslettveien.no / 951 35 564