Nyhetsbrev juni 2013

I dette nyhetsbrevet kan du lese om årets vedlikehold av fellesområdene, bytte av forretningsfører, dekoder fra Canal Digital og innbrudd i en av garasjene.

Vedlikehold av fellesområder

På grunn av tilbakebetaling etter vannlekkasjen i 2011 har velforeningen mer penger på årets budsjett enn vanlig. Det gjør at vi kan ta igjen noe av etterslepet på vedlikeholdet av fellesområdene. I år vil lekeplassene og veien mellom A og B-feltet (se Kart) bli prioritert.

Lekeplassene våre gjennomgår kontroll og godkjenning en gang i året. Flere av lekeapparatene er ikke lenger godkjent og må byttes. Dette gjelder spesielt alle sklier av gammel type. Andre apparater er slitt eller ødelagt.

Lekeapparater er dessverre fryktelig kostbare. Å bytte en enkel rutsjebane koster fort 75.000kr inkludert montering - større apparater vesentlig mer. Vi er minimum nødt til å bytte tre sklier pluss et klatrestativ.

Planen er å sette opp en litt større klatre/rutsjeløsning på lekeplassen i F-feltet. Lekeplassen nærmest grusbanen i B-feltet får ny klatre/rutsjeløsning som erstatning for dagens sklie og klatrestativ. Den andre lekeplassen i B-feltet får ny sklie som erstatning for dagens, samt ny sandkasse.

Av øvrig vedlikehold vil det bli satt ned nytt sluk ved nr 107, byttet kantstein og lagt ny asfalt langs hele strekket mellom nr 85 og 107. Det vil bli lagt ny asfalt utenfor 109 - 119 og på parkeringsplassen vis-a-vis barnehagen.

Vi har også andre prosjekter på lista og dersom budsjettet tillater det gjør vi mer, men hva vi får gjort er avhengig av hvilke uforutsette utgifter som dukker opp.

Bytte av forretningsfører

Velforeningen har til nå benyttet Visma til fakturering og regnskap. Fra og med 1. juli bytter vi til TOBB. Årsaken er at vi får flere og bedre tjenenester til en lavere pris. TOBB vil overta mange av oppgavene som til nå har falt på kassereren, bl.a. betaling av fakturaer og håndtering av bilag. TOBB vil også håndtere alle eierskifter. Siden dette er en oppgave som til nå har vært håndtert av kasserer har vi ikke operert med eierskiftegebyr. TOBB tar 1.000kr i gebyr for hvert eierskifte og dette betales vanligvis av kjøper ifm. salgsoppgjøret. Slike gebyrer er vanlige i borettslag og større velforeninger, slik som vår.

Dekoder fra Canal Digital

Canal Digital lovte at alle skulle få ny dekoder før sommeren. Denne har dessverre blitt forsinket. De sier selv at årsaken er et sikkerhetshull som ble funnet under testing. Canal Digital hevder at de vil begynne å sende ut dekodere i august.

Som plaster på såret tilbyr Canal Digital å sende ut en HD-dekoder uten opptaksmulighet til de som har problemer med dagens dekoder. Dersom du ønsker å få tilsendt en slik ber vi om at du tar kontakt med undertegnede direkte.

Innbrudd i garasje

I forrige uke ble det begått innbrudd i garasje E14. Nøkkelboksen på utsiden ble brutt opp og det ble blant annet stjålet bilhjul og en veske fra en bil. Tyvene fikk med seg en nøkkel til garasjen. Garasjeansvarlig vil sørge for å montere ny lås og distribuere nye nøkler til alle som har parkering i E14.

Vi oppfordrer alle til å tenke over hva som oppbevares i garasjene. Dersom det er lite å hente ved å bryte seg inn kan vi kanskje forhindre at det skjer igjen.

 

For styret,


Kristian Lier Selnæs
Styreleder
leder@nordslettveien.no / 951 35 564